PGT / Kıbrıs Preimplantasyon Genetik Tanı

PGT hakkında bilmeniz gereken her şey

Ebeveyn olma yolculuğuna başladığınızda,  çok yüksek ihtimalle, çağımızın modern ebeveynlere sunduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında pek çok bilgiye erişeceksiniz. Örneğin, daha önce genetik test diye bir şey duymuş muydunuz - özellikle de Preimplantasyon Genetik Tanıyı (PGT)

Eğer duymadıysanız, okumaya devam edin.

PGT testi, doğumla ilgili var olan güncel tartışmaların önemli bir parçasıdır. Büyük ihtimalle de sizi beklemekte olan bu uzun serüveni algılama şeklinizde hayati bir rolü olacaktır. Gördüğünüz gibi, PGT testi gibi araçlar çeşitli sebeplerden ötürü kullanılabilir. Bu sebeplerin en popülerleri arasında da, bebeğinizin genetik bozukluklara sahip olmadığından emin olmak bulunmaktadır.

Genellikle PGT, potansiyel genetik bozuklukların kontrol edilmesine yardımcı olması adına ya da kalıtımsal ve ya ailesel sağlık problemlerinin çocuğa aktarılması olasılığına bakmak için kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen problemlere sahip olma potansiyeli bulunan herkese tavsiye edilmektedir. Ancak bunlara ek olarak, hem genetik bozukluk hem de düşük riski yaygın olduğu için 38 yaş ya da üzerindeki çiftlere bu aşamada tavsiye edilen bir işlemdir. 

PGT testinin kullanılabileceği alanlardan bir diğeri de cinsiyet seçimidir. Cinsiyet seçiminin iki tane gerekçesi bulunmaktadır: Aile dengeleme süreci ya da aksi halde çocuğa aktarılabilecek olan cinsiyet bağlantılı genetik koşulların engellenmesi.

Preimplantasyon Genetik Tanı Nedir?

Preimplantasyon Genetik Tanı Nedir?

Yukarıda belirtildiği gibi, PGT Tüp Bebek Tedavisi aracılığıyla oluşturulan embriyolarda herhangi bir genetik bozukluk olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Öncelikle, Preimplantasyon Genetik Tanı testini gerçekleştirmek isteyen kadın üzerinde normal Tüp Bebek tedavisi gerçekleştirilir. Toplanan yumurtalar mikroenjeksiyon (ICSI) kullanılarak sperm ile döllenir. Dölleme işleminden sonra, sadece sağlıklı olan embriyoları transfer etmek için genetik tarama yapılır. Bu tarama embriyoların genetik olarak test edilmesini sağlar ve bu sayede test edilmiş kromozomlarda herhangi bir genetik bozukluk olmadan hamilelik gerçekleşir.
 
Esas olarak bu yöntem, ebeveynlerin, daha sonrasında çocuklarının hayatını etkileyebilecek problemli konuları “dikkatlice elemelerine” olanak sağlamaktadır. Ailesel rahatsızlıklardan cinsiyet ile alakalı rahatsızlıklara, preimplantasyon genetik tanı bu tür engellerin üstesinden gelme konusunda yardımcı olmasıyla nam salmıştır.

Preimplantasyon Genetik Tanı, X kromozomu ile alakalı kalıtımsal hastalıkların bulunduğu ve tıbbi cinsiyet seçimi işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği durumlarda, cinsiyet seçimi için uygulanabilir.

 

Bu konunun etiksel açıdan sıklıkla sorgulanmasının sebebi budur.  Ancak, PGT testinin karşılaşılabilecek doğum koşulları açısından tehlikeli durumlarda bulunan kişilere yardımcı olmak için sıklıkla kullanıldığını unutmayınız.

Cinsiyet Seçimi Nedir?

Cinsiyet seçimi gebelikten önce, çiftin bebeklerinin cinsiyetini seçme yöntemidir. Cinsiyet seçimi yapabilmek için, çiftin tüp bebek yöntemine başvurması gerekir. Tüp Bebek tedavisi yumurtalar ile spermin laboratuvar ortamında döllenmesidir. Bu tedavi süresince, kadın yumurtalıkları uyarılarak yumurta toplama işlemi için (OPU) fazla sayıda yumurta gelişimi amaçlanır. Yumurta toplama gününde, kadından toplanan yumurtalar partnerinden alınan sperm ile döllenerek embiyo oluşumu sağlanır. Embriyolar inkübatörler (rahimi taklit eden cihazlar) içerisinde bekletilir. Embriyoların gelişimi gün bazında gözlemlenir. 3. veya 5.gün embriyolara genetik işlem uygulanır.

Genetik test ile birlikte kromozom analizi yapılır. Bakılan kromozomlardan bir tanesi XY kromozomudur. XY kromozomuna bakılarak, embriyonun cinsiyeti anlışabilir. Embriyoların cinsiyetinin belirlenmesi ile, istenilen cinsiyetteki embriyolar transfer edilir. Embriyo transferi gerçekleştikten sonra hamilelik süreci normal hamilelik süreci ile birebir aynıdır. Birçok vakada, XY kromozomuna ek olarak diğer kromozomlara da bakılarak, embriyonun herhangi bir genetik hastalığı (ör: Down Sendromu, Trizomi, vb) olup olmadığı araştırılır. Cinsiyet belirlemenin %99.9 kesin sonuç vermesi, bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek isteyen çiftler için çok çekici hale gelmiştir.

Cinsiyet seçimi, belli bir cinsiyetin tercih edildiği bazı kültürlerde daha ön plana çıkmaktadır.  Buna rağmen, aile üyelerindeki cinsiyet dağılımını dengelemek için de birçok çift bu tedaviye başvurmaktadır. Cinsiyet seçimi ayarlamaları ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Birçok ülke cinsiyet seçimine sadece sağlık sebeplerinden dolayı izin vermektedir (örneğin, belli bir cinsiyete geçecek olan kalıtımsal hastalık gibi).

Bebek Cinsiyet Tayini

Cinsiyet seçimi, kadının istenilen cinsiyetteki bebeğe gebe kalmayıp kürtaj yaptırmasını önleyerek, daha embriyo rahime tutunmadan önce cinsiyetinin belirlenmesini sağlar.

Sağlık sektöründeki devrimsel yeniliklerden biri olan cinsiyet tayini ise, giderek bebek sahibi olmak isteyen çiftler arasında popülaritesini arttırmaktadır.

Cinsiyet tayini bebeğin doğumu öncesi, bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi şeklinde açıklanabilir. Cinsiyet tayini için tarih boyunca pek çok yöntem ortaya atılmıştır fakat en güvenilir olanları bilimsel yöntemler ile gerçekleştirilenlerdir.

Bu işlem sadece çok az sayıda ülkede serbesttir. Bu sebepten ötürü, çiftler dünyanın her yerinden cinsiyet seçimi için bu ülkere seyahat etmektedirler.

Tüp bebekte cinsiyet belirlemek isteyen çiftler normal tüp bebek aşamalarından geçerek işlem için hazırlanırlar.

Tüp bebek tedavisinde çiftler kendi yumurta ve kendi spermlerini kullanacakları için yaş faktörü çıkacak olan yumurta sayısı ve kalitesi ile birebir bağlantılıdır.  Yaş ilerledikçe çıkacak olan yumurta sayısı ve rezervi de düşecektir.  Bu yüzden tüp bebekte cinsiyet belirlemeyi düşünen çiftler yaşları ilerlemeden tedaviye başlamaları önerilmektedir. Tüp bebekte cinsiyet belirleme yapılırken anne adayından çıkacak olan yumurta sayısı ve kalitesi, baba adayından da alınacak olan sperm örneği ile döllendirilerek oluşacak olan embriyo sayısını da etkileyebilmektedir. Embriyo sayısı ne kadar çok olursa istenilen cinsiyette embriyonun çıkma olasılığı daha yüksek olmaktadır. Tüp bebek cinsiyet belirleme FISH, aCGH ve en yeni nesil teknoloji olan NGS genetik testleriyle yapılabilmektedir.

Preimplantasyon Genetik Tarama nasıl çalışır?

Preimplantasyon Genetik Tarama nasıl çalışır?

Sağlıklı embriyoların kadına nakledilmesinden önce çeşitli genetik rahatsızlıklar için tarama yapılmaktadır.  

Preimplantasyon Genetik Tarama sayesinde, Down sendromu, Monozomi ve Trizomi gibi genetik rahatsızlıklar izlenebilmektedir.

Kromozomlar (13,15,16,17,18,21,22,X,Y) PGT-9 testi ile kontrol edilir ve YND (Yeni Nesil Dizileme) ya da Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon ile de tüm kromozom seti taranabilir.   Cinsiyet kromozomlarını da tarayabildiğimizden, bazı genetik bozuklukların cinsiyet kromozomu ile aktarılabileceği ya da hastanın aile dengesi istemesi durumlarında da cinsiyet seçimi gerçekleştirilebilir. 

Preimplantasyon Genetik Tarama’da hangi yöntemler kullanılmaktadır? Günümüzde ve yakın zamanda kullanılan en popüler yöntemler üzerinde kısaca duracağız. Bu metotlar şunları içermektedir:

Floresanlı Yerinde Hibritleşme (FISH)

FISH, 1960’ların sonunda gündeme geldi ancak 1990’lara kadar gerçek anlamda hiç kullanılmadı. Oldukça güçlü olması ile birlikte kapsama alanı nispeten dardır. Örneğin FISH, sadece 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X ve Y kromozomları gibi yaygın anomalileri teşhis etmede kullanılmaktadır. 

Bu yüzden, YND ve Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon gibi daha yeni tekniklere kıyasla alanı daha dardır.

Ancak bu yöntem cinsiyet seçimi amacıyla kullanılabilir.

Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (aCGH)

Genellikle aCGH, belirli bir DNA setini hedef alabildiği için iyi bir seçimdir. Bu yüzden de sizde var olduğunu bildiğiniz koşulları araştırmak mantıklıdır. aCGH epey hızlı ve genel olarak çok daha az hata oranına sahip olması ile oldukça kesindir. Bu da, genetik rahatsızlıkları nokta atışı ile belirlemek için aCGH’yi muhteşem bir konuma getirmektedir.  

Ancak, cinsiyet seçiminde önemli olabilecek bazı problemleri saptamada sıkıntı çekmektedir. Ayrıca, analiz dizaynında ön bilgiye ihtiyaç duyduğu için sizin direkt olarak aramadığınız bir şeyi belirleyememektedir.

Yeni Nesil Dizileme (NGS)

NGS, güçlü bir başka metottur ve kromozomal anomalileri bulmak için kullanılmaktadır. Birbirine paralel milyonlarca parçayı karşılaştırarak, Sanger dizileme gibi daha eski modüllere kıyasla çok daha büyük seviyede veri üretilmektedir. 

NGS, kromozom setinin tamamının taranmasına imkan vermektedir ve günümüzde var olan son model teknolojilerden bir tanesidir. 

Konuyu daha detaylı bir şekilde araştırmak isterseniz, PGT testi hakkında daha fazla şeyi bu makalede bulabilirsiniz.

PGT tedavisini kimler tercih edebilir? Bu test etik midir?

PGT tedavisini kimler tercih edebilir?

PGT ile ayrıca Monozomi ya da Trizomi, Down Sendromu & diğer Trizomiler, gibi sayısal kromozom bozukluklarını tespit etmek mümkündür. Aslında, PGT testi:

 • Talasemi
   
 • Kistik Fibroz
   
 • Hemofili A1 ve B1
   
 • Müsküler Distrofi
   
 • Orak hücre anemisi & Fanconi anemisi
   
 • Nörofibromatoz

gibi, Tek Gen Hastalıkları için bile kullanılabilir.
 

PGT’nin başarı oranları

Genellikle çiftler, genetik anomalileri bulunan bir bebek sahibi olmaktan kaçınmak için Preimplantasyon Genetik Tanı ya da Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) yöntemine başvururlar.
   
Son yapılan araştırmalara göre, PGT testinin kullanımı,  transfer edilen embriyoların kromozomal hiçbir anomalisinin olmaması sayesinde düşük yapma riskini de azaltması nedeniyle başarılı doğum oranlarını ve canlı doğum başarısı ihtimalini arttırmaktadır.

Doğruluk oranı (genetik testin doğruluğu) %99.9’dur. Bu nedenle, testi gerçekleştirdikten sonra genetik bir anormalliği gözden kaçırma ihtimali oldukça azdır.

Gebe kalmayı zorlaştırabilecek koşulların üstesinden gelme ihtimalinin olması durumunda, PGT’nin başarı oranını arttırma şansının olması da akla yatkındır.

 

Kıbrıs’ta PGT’nin Avantajları

Kıbrıs’ta PGT’nin Avantajları

Some of the benefits which can derive from taking part in PGD would include:

 • Yineleyen implantasyon başarısızlığı durumunda sağlıklı embriyoların nakledilmesi ile implantasyon oranının artması.
   
 • Başarıyı elde etmek için çoğul gebeliğe daha az ihtiyaç duyulması.
   
 • Hamileliğin oluşumundan önce sağlıklı embriyoların nakledilmesi nedeni ile kürtajın engellenmesi.
   
 • Yüksek bakım standartları sayesinde klinik hamilelik oranlarında artış.
   
 • Tıbbi sebepler nedeni ile bebeğin cinsiyetinin hamilelikten önce seçilebilmesi.
   
 • Düşük riskinden kaçınmak isteyen ileri yaştaki bireyler arasında popülerdir.
   
 • Aile içerisindeki genetik anomalilerin çocuğa aktarılmasını önlenmesi.

 

PGT’nin ortalama fiyatı nedir?

Genellikle, PGT tedavisinin maliyesi 6,000€’dan başlamaktadır. 

NGS gibi yeni yöntemlerle birlikte her bir embriyo testi için ek ücretler bulunmaktadır. Diğer Tüp Bebek tedavi ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak, bu ücretler kişisel olarak bulunduğunuz koşullara göre önemli ölçüde değişebilir ve çeşitlilik gösterebilir. PGT’nin tam olarak ne kadara mal olduğunu soracak olursanız, yukarıdaki rakamları başlangıç noktanız olarak belirleyebilirsiniz.

Uygulanabilecek daha pek çok farklı genetik test bulunmaktadır ve bunların ücretleri için tıp merkezi ile doğrudan görüşülmelidir.

 

Cinsiyet Seçimi için neden Kıbrıs’ı tercih etmeliyim?

Dunya IVF Fertility Clinic in Cyprus

PGT testi yaptırmak isteyen çoğu insan için Kıbrıs seçeneği oldukça mantıklıdır. Uygun fiyatı, mükemmel bakım kalitesi ile harmanladığından dolayı böyle deneyimler için Avrupa’da yer alan oldukça popüler bir yerdir.

İnsanların neden Kıbrıs’ı seçtiklerini birkaç örnek ile açıklayacak olursak:

 • Güzel Havası: Kıbrıs’ın hava durumu, PGT gibi bir deneyime adım atarken zaman geçirmek için oldukça ideal bir ortam yaratmaktadır. Avrupa’da yer alan pek az yer, oldukça önemli bu deneyimi yaşarken rahatlamanıza yardımcı olacak bu kadar istikrarlı ve yüksek kalitede bir iklim sunmaktadır.
   
 • Yüksek Standartlar. Kıbrıs, Tüp Bebek tedavisindeki yüksek standartları ile tanınmaktadır. Dünya Tüp Bebek olarak, 2018 yılında Avrupa'daki en iyi 10 Tüp Bebek merkezi arasında yer almaktan gurur duymaktayız.

  Eğer siz de başlayacağınız herhangi bir Tüp Bebek tedavisinde kendinize güvenmenizi sağlayacak kalitede bir tedavi almak istiyorsanız, o halde Kıbrıs tam size göre bir yer.

 • Üstün değer. Ortalama olarak, Tüp Bebek tedavileri Avrupa’daki en yüksek değerler arasındadır.

  Kıbrıs sürekli olarak, çocuğunuzun ailesel ya da cinsiyet nedenli ailesel koşullardan korunmasına yardımcı olma hayalinizi çok daha makul fiyatlarla gerçekleştirerek, yatırımınız karşılığında muhteşem geri dönüşümler sağlayan tedaviler sunmaktadır.

 • İstikrarlı başarı. Ortalama maliyetlerin oldukça makul rakamlarda olması ile birlikte Avrupa’daki en güvenilir başarı oranları arasında yer aldığı için Kıbrıs’ta gönül rahatlığı ile bu tedavilere başlayabilirsiniz.

  Bu sebeple, eğer Tüp Bebek tedavilerinden herhangi birine başlamayı düşünüyorsanız, preimplantasyon genetik tarama da dahil olmak üzere, size Kıbrıs’a göz atmanızı tavsiye ederiz.

Preimplantasyon genetik tarama ile çocuğunuzun zorlu bir hayattan kaçınmasına yardımcı olun.

Bu hizmeti Dünya Tüp Bebek’te alarak, kromozomal sorunlardan ve potansiyel olarak da ailenizdeki genetik problemlerden kaçınabilirsiniz. 

Bu da çocuğunuzun doğumundan itibaren hayat kalitesini etkileyebilecek potansiyel problemlerden kaçınma şansı bulmasına yardımcı olacaktır. Eğer preimplantasyon tedavilerinin potansiyeli hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. 

Sizin için var olan seçeneklerin neler olduğu hakkında konuşmak için bir görüşme ayarlamaktan çok mutlu oluruz.

PGT / Kıbrıs Preimplantasyon Genetik Tanı SSS

Cinsiyet seçimi hastalarında sadece cinsiyet kromozomları olan X ve Y kromozomuna bakılabilse de daha detaylı genetik anomali testi yaptırması tavsiye edilen hastaların embriyolarında 9 veya 24 kromozom da incelenebiliyor.

PGT cinsiyet seçimi yöntemiyle doğruluk oranı %99.9 dur.

Cinsiyet seçimi başarı oranı çiftin yaşına ve fertilite durumuna göre değişmektedir. Cinsiyet seçimi başarı oranı normal tüp bebek tedavisi oranlarıyla benzerlik göstermekte ve %60’a varan başarı oranları elde edilebilmektedir.

HAYALİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE YARDIM EDELİM

Dünya tüp bebek merkezi uzman kadrosu, sizin için en uygun tedaviyi belirleme ve sizi en doğru şekilde yönlendirme arzusundadır. Bizimle iletişime geçip aile kurma hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabiliriz!

BİZE ULAŞIN

İlgili Blog Makaleleri

Tüp Bebekle ilgili son gelişmeleri Blog sayfamızdan takip edebilirsiniz

ÜCRETSİZ DANIŞMA

İnfertilite geçmişinizi görüşüp size en uygun ve etkili tedaviyi tavsiye etmekten mutluluk duyarız