Yeni aileler kurmaktan gurur duyuyoruz. Gelin hayalinizi birlikte gerçekleştirelim!

Sperm Dondurma Merkezleri

Sperm Dondurma Merkezleri Dünya Tüp Bebek

Sperm dondurma işlemi, tüp bebek tedavisinin uygulamaya konduğu günlerden beri başarı ile uygulanmakta olan bir önlem programıdır. Erkeğin ilerleyen dönemlerde akla gelebilecek herhangi bir sebeple spermlerini gebe kalmada kullanamayacak olması durumunda sperm dondurma prosedürü isteğe bağlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sperm dondurmanın gebeliğe herhangi bir olumsuz etkisi bulunmaz. Hatta dondurulmuş spermler ile taze spermlerin gebeliğe etkisi oranında hiçbir fark bulunmaz. Uygulama erkekten alınan spermlerin laboratuvar ortamında dondurulması ve ileride çözülerek tüp bebek tedavisinde kullanılması olarak özetlenebilir. Tıp dilinde erkekten alınan spermlerin bu şekilde dondurularak saklanmasına kriyoprezervasyon adı verilir. Spermler sıvı azot ile dondurulur. Aslında dondurulmuş olan spermler sonsuza kadar herhangi bir bozulma olmadan muhafaza edilebilir. Ancak spermlerin dondurulmuş bir vaziyette kalma süresine verilen izin ülkeden ülkeye değişiklik gösterir.

Erkeğin spermlerin dondurulması işlemi pek çok koşul öncesinde uygulanabilir. Erkek üreme organlarında herhangi bir cerrahi işlem uygulanmadan önce, herhangi bir tümör durumunda erkeğe kemoterapi uygulanmadan önce, az spermi olan erkeklerde ilerleyen dönemlerde sperm elde etmenin güç olabileceği koşullarda ya da tüp bebek tedavisi esnasında erkeğin herhangi bir sebeple tüp bebek merkezinde bulunamayacağı durumlarda sperm dondurma prosedürü uygulanabilir. Özellikle kanser vakalarının gittikçe arttığı günümüzde sperm dondurma, ebeveyn olmak isteyen çiftler için güven verici bir uygulamadır. Doldurulmuş spermler uzun yıllar boyunca muhafaza edilebilir. Baba adayının vücudunun herhangi bir bölümünde zararsız da olsa bir tümör bulunması, kemoterapi ya da radyoterapi ile tedavi yoluna gidilmesi onun spermlerinin sayısına ve kalitesine olumsuz yönde etki eder. Bu yüzden çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin gelecekte kendi spermleri ile embriyo oluşması için bu sperm dondurma uygulaması yapmalarında hiçbir sakınca yoktur. Sperm dondurma ne erkeğin sağlığına olumsuz bir etkide bulunur ne de tüp bebek tedavisi sırasında bir zorluğa yol açar.

Sperm toplama merkezlerinde sperm toplama işleminden sonra dondurmadan önce sperm analizi yapılır. Bu analiz sonucunda alınan sonuçlarda herhangi bir sıkıntı olmaz ise spermler özel bir sıvı içerisinde yavaş dondurma tekniği kullanılarak dondurulur ve sıvı azot içerisinde hiçbir bozulma olmadan senelerce muhafaza edilir. İlerleyen dönemlerde kullanılmaz üzere toplanan bu spermlerden faydalanabilmek için toplama ve dondurma işleminin alanında uzman merkezler tarafından yapılması gerekir.

Ülkemizde pek çok sperm dondurma merkezi bulunur. Sperm bankaları gibi merkezler Türkiye’de yasal değildir. Bu sebeple ülkemizde bu program doldurulmuş spermlerin yalnızca kendi sahiplerine verilmesi koşulu ile uygulanır. Alanında uzun yıllar boyunca uzmanlaşmış hekimler tarafından kurulmuş olan Kıbrıs Dünya IVF Tüp Bebek Merkezi’nde sperm dondurma programı başarı ile yürütülmekte ve baba adaylarının gelecekte çocuk sahibi olmaları için onlara büyük bir güvence sağlamaktadır. 

Faydalı Bilgi? Paylaş!