Yeni aileler kurmaktan gurur duyuyoruz. Gelin hayalinizi birlikte gerçekleştirelim!

Embriyo Kalitesi Sınıflandırılması

Embriyo Kalitesi Sınıflandırılması Dünya Tüp Bebek

EMBRİYO GELİŞİMİ FERTİLİZASYON KONTROLÜ

Mikroenjeksiyon (ICSI) sonrası döllenme 16-18 saatler arasında kontrol edilir. Sperm ve yumurtadan gelen 2 adet PN gözlenmesi gerekmektedir. Bunun dışında gözlenen PN yapıları anormal döllenme olarak adlandırılır.

Embriyo derecelendirilmesinde 2., 3. ve 5. Gün olarak çeşitli aşamaları vardır.

2. GÜN ve 3.GÜN EMBRİYO DEĞERLENDİRMESİ

2. gün embriyo değerlendirmesi ICSI işleminden 42-44 saat sonra yapılır.

2. günde embriyonun blastomer sayısının ideal olarak 2-4 olması beklenir. Blastomer çapları birbirine eşit ve içlerinde 1 adet çekirdek gözlemlenmelidir. Embriyodaki Fragmantasyon adı verilen ve içlerinde çekirdek gözlenmeyen yapılar embriyoda kapladığı alan belirlenir ve % de ile değerlendirilir.

3. gün embriyo değerlendirmesi ICSI işleminden 64 -68saat sonra yapılır. 3. günde embriyonun blastomer sayısının ideal olarak 7-8 olması beklenir. Blastomer çapları birbirine eşit ve içlerinde 1 adet çekirdek gözlemlenmelidir.

5.GÜN BLASTOKİST DEĞERLENDİRMESİ

Fertilizasyondan 5 gün sonra, blastokist oluşumu gözlemlenmeye başlar. Dördüncü günde morula aşamasında bulunan embriyo, 5. Gün itibariyle farklılaşma gösterir ve embriyonun içerisinde sıvı dolu bir kavite açılmaya başlar. Bu kavite blastosol olarak adlandırılır. Blastokist aşamasındaki bir embriyo yaklaşık 200-300 hücreden oluşur; bu nedenle de hücre sayısından bahsetmek olası değildir.

Embriyo değerlendirmesi yapılırken üç farklı parametreye bakılır;
1. Blastocoel genişlemesi ve Zona Pellucida’dan Hatch olma durumuna göre sınıflandırma (1,2,3,4,5,6)
2. İç hücre kütlesi (ICM) sınıflandırması
3. Trofoektoderm ( TE) sınıflandırması

A. Genişleme ve hatching statüslerine Göre Derecelendirme

1.  Erken Blastokist Aşaması: Blastocoel embriyo hacminin yarısından daha azını kaplar.

2.  Blastokist Aşaması: Blastocoel embriyo hacminin yarısı veya yarısından daha fazlasını kaplar.
3.  Full Blastokist Aşaması: Blastocoel embriyo tamamını kaplar. Az miktarda genişleme vardır. ICM ve TE ayrımı oluşmuştur.
4. Expanded Blastokist Aşaması: Blastocoel embriyo hacminden daha fazladır, genişleme olmuştur. Zona Pellucida incelmiştir.
5. Hatching Blastokist : Zona Pellucida daha da incelmiştir, TE hücreleri Zona Pellucida’dan ayrılmaya başlar.
6. Hatched Blastokist : Blastokist Zona Pelluci’dan tamamen ayrılmıştır.

B. İÇ HÜCRE KÜTLESİ (ICM) Derecelendirmesi

A. Sıkıca paketlenmiş, çok sayıda hücre bulunur.
B. Gevşek bir şekilde gruplaşmış, çok sayıda hücre var.
C. Az sayıda hücre var

C. TROFOEKTODERM HÜCRE Derecelendirmesi

A. Blastokisti çevreleyen hücreler birbirine sıkıca tutunmuştur, çok sayıda hücre vardır
B. Az sayıda hücre vardır, epitel daha gevşek
C. Çok az sayıda hücre vardır.

Faydalı Bilgi? Paylaş!