Vi är stolta över att varje dag hjälpa till att skapa familjer. Låt oss förverkliga din dröm!

VI DELAR DINA DRÖMMAR

Vad gör Dunya IVF unikt?

1.

Mycket goda resultat

Vi uppnår konsekvent de bästa resultaten  inom branschen gällande alla våra erbjudna IVF-behandlingar. Våra patienter är vår främsta prioritet och vi strävar ständigt efter att uppnå de bästa behandlingsresultaten inom branschen bl.a. genom att uppgradera vår laboratorieutrustning och våra behandlingsprotokoll.

2.

Den allra främsta tekniken och utrustningen

Vi följer fortlöpande den senaste utvecklingen inom IVF-området och inga utgifter sparas på när det gäller vårt laboratorium. Vår världsledande och laboratoriekonsulterande läkare deltar kontinuerligt i kongresser och ger oss råd om hur vi upprätthåller det allra senaste och främsta inom teknik och utrustning.

3.

Mycket erfarna infertilitetsspecialister

Vår klinik är specialiserad på fertilitet och vi erbjuder inga andra tjänster. Vi koncentrerar oss på det vi gör bäst, vilket är reproduktiv medicin.

4.

ISO 9001:2008 certifiering

Vi har arbetat intensivt för vårt kvalitetsstyrningssystem vilket vi fick erkännande för genom en ISO 9001: 2008-certifiering. All vår klinikverksamhet är ISO 9001: 2008-kompatibel.

Flerspråkigt
Patientstöd

5.

Skräddarsytt behandlingsprotokoll för varje patient

För oss är varje patient unik vilket därmed kräver ett skräddarsytt behandlingsprotokoll. Vi tar det vi gör på största allvar och erbjuder därmed bästa möjliga behandlingsprotokoll för varje enskild patient.

6.

EmbryoScope+®️ & RI Witness Standard i alla Behandlingar

EmbryoScope+®️ och RI Witness är vetenskapligt bevisade att uppnå högre andel konstaterade graviditeter och att undvika möjliga mänskliga misstag. Vi erbjuder dessa två tjänster som standard på alla våra behandlingar.

7.

Genetiskt screenade donatorer

Vi förstår att det kan vara känsligt för patienter som genomgår donationer. Vi vill göra denna resa så bekväm som möjligt för våra patienter och erbjuder därför genetisk screening på alla våra donatorer. Genetisk screening görs utöver de riktlinjer som ASRM tillhandahåller för urval och godkännande av donator.

8.

Största äggbanken på Cypern

Vi använder världsledande kryokonservering/vitrifiering inom våra frysprogram och våra embryologer är utbildade direkt av tillverkaren av dessa fryssystem. Vår äggbank var den första på Cypern och för närvarande ha vi även den största, vilket gör det möjligt för oss att bättre tillgodose våra patients behov.

9.

Ingen väntelista och multietnisk donatorbas

Vi arbetar hårt för att kontinuerligt hålla vår donatorbas så stor och bred som möjligt. Detta för att kunna erbjuda våra patienter en så träffsäker matchning som möjligt, så snart de är redo för behandling. Vi har för närvarande ingen väntelista för de allra flesta etniska ursprung på våra patienter.

10.

Anonyma donationsprogram

Enligt vårt regelverk och förordningar föreskrivs endast anonyma donationsprogram, vilket är ett mycket föredraget system framför de icke-anonyma donationsprogrammen som finns i vissa länder.

11.

Flerspråkig patientsupport

Vi tror på att ett sätt att göra våra patienter trygga, är att kommunicera på det språk de känner sig mest bekväma med. Därför pratar vi många språk och kan för närvarande erbjuda turkiska, engelska, franska, ryska och arabiska i vårt team och fler språk tillkommer!

12.

Kvinnor i högre ålder och samkönade par som behandlats

Under vissa kriterier kan vi behandla kvinnor i den högre åldersgruppen och samkönade par.

13.

Konkurenskraftiga priser

Då våra patienter är vår högsta prioritet så försöker vi göra våra IVF-behandlingar så prisvärda och tillgängliga för så många par som möjligt. Vi erbjuder ledande behandlingsresultat inom branschen, till konkurrenskraftiga priser.

14.

Sekretess

Patientsekretess är av största vikt för oss och vi delar aldrig någon information om din behandling med någon annan än just dig. Dina uppgifter sparas säkert och konfidentiellt i våra arkiv.

Användbar info? Dela det!