Vi är stolta över att varje dag hjälpa till att skapa familjer. Låt oss förverkliga din dröm!

Spermiedonation på Cypern

Allt du behöver veta om spermiedonation på Cypern

När det gäller att hantera ämnet spermiedonation kan det vara svårt att veta var man ska börja för att få korrekt information. Med så mycket att tänka på och försöka lära sig kan det vara en utmaning att veta var man ens ska börja.

Allt från att vilja veta hur processen fungerar, vilket kan vara ganska komplicerat att förstå genom att endast läsa sig till, till vad priset för spermiedonation är.

I den här artikeln kommer vi att dela upp några överväganden som kanske är kritiska för dig, till exempel:

 • Processen med donationer från spermiebanker
 • Den metoden och process som sannolikt kommer att användas
 • Hur man donerar spermier i första hand
 • Vad orsakar lågt antal spermier
 • De potentiella utmaningarna som du kan möta på vägen

Om du har frågor kring just dessa frågor, kan du här finna mer information.

Vad är exakt spermiedonation?

Spermiedonation är en process som används när graviditet inte kan uppnås med den manliga partnerns spermier.

Om du vill ha ett barn med din manliga partner är det inte säkert att din partner har rätt förutsättningar för att spermierna går att använda .

Det finns många olika anledningar till detta. Exemplevis kanske din partner inte kan förse dig med de spermier som behövs, eller så finns det en medicinsk anledning – såsom lågt antal spermier eller till och med azoospermia – som kan orsaka problem.

Sådan behandling anses ofta vara det enklaste alternativet. Du behöver antingen en egen spermiedonator eller så kan du välja från en spermiebank.

Vi kommer att diskutera detta ytterligare längre fram i artikeln.

När ska man överväga spermiedonation?

Anledningarna som kan finnas för att överväga spermiedonation kan vara ganska komplexa och abstrakta. Orsakerna kan vara allt från en fysisk skada till en icke-fysisk anledning men där man i slutänden inte kan producera egna spermier.

Det kan innebära att om du inte kan bli gravid med din partner, så kan en möjlighet vara att att använda sig av spermabanksdonationer i sin behandling.

Vad är orsakerna till lågt antal spermier?

Det finns inget entydigt svar på detta – skälen till “varför” är individuellt och anledningen till ett lågt antal spermier varierar från person till person.

Orsakerna till lågt antal spermier kan komma från alla slags problem, såsom:

 • Medicinska problem som Varicocele, obstruktiv azoospermi och icke-obstruktiv azoospermi.
 • Problem med utlösning, såsom retrograd utlösning, en infektion eller en reaktion på antikroppar som attackerar din sperma.
 • Tumörer och andra medicinska problem med ett fysiskt tillstånd, inklusive kroppsskada eller till och med testiklar som inte helt har sjunkit ner.
 • Hormonella problem eller kromosomfel.
 • Problem såsom rörformiga defekter som begränsar förmågan att säkert transportera spermier.

Det finns olika medicinska problem som kan göra det svårt för dig att hantera ett lågt antal spermier. Du kan läsa mer om vad som sänker antalet spermier här .

Vad är processen för en spermiedonation?

Processen för spermiedonation kan till en början verka lite förvirrande och oklar. Om du känner så, kan du här läsa vidare för att få en tydligare bild om vad denna process innebär.

På Dunya IVF gör vi allt vi kan för att se till att du är 100% redo och förberedd innan en spermiedonationsprocess.

Själva processen kommer alltid att anpassas individuellt, eftersom vi alla är olika med varierande utmaningar att övervinna. Oavsett vilka förändringar som behöver ske i processen kommer följande steg alltid att vara standard och lika för alla, vilket också gör att många tycker det känns överkomligt och förståeligt.

Med detta i åtanke, låt oss ta en titt på de standardstadier som finns i alla spermiedonationsprocesser.

Vilka är de olika skedena i en spermiedonationsprocess?

Till att börja med tittar vi närmare på hur processen ser ut och det du behöver.

Först och främst kommer kvinnan i processen att genomgå ett ultraljud för att göra en noggrann utvärdering.

När denna utvärdering är färdig och resultaten är godkända, går vi vidare till nästa steg i processen där vi tar en rad olika men nödvändiga hormontester.

Detta hjälper oss att avgöra om de hormonella egenskaperna finns för att säkerställa att kvinnan först och främst kan bära en graviditet och senare föda. Vi kommer också att se till att betydande screening äger rum för att se till att inget har missats i vår utvärdering av din lämplighet att genomgå en behandling.

När vi är nöjda med denna del av processen ordnar vi uppföljningskonsultationer där vi noggrant följer utvecklingen av äggcellerna med hjälp av ultraljud och hormonella testprogram. Om det skulle visa sig att de kvinnliga äggcellerna inte är lämpliga för användning, skulle vi behöva överväga att titta på alternativet embryodonation istället för spermiedonation.

Vi kommer ha en nära dialog och samråd med dig under denna del, liksom i alla faser av processen. Om vi finner att de kvinnliga äggcellerna är lämpliga för användning, kan vi därmed gå vidare med spermiedonationsprocessen.

Utvärderingen av äggcellerna och dess kvalitet är viktig då processen bara fungerar med äggceller av god nog kvalitet.

Hur gör man Spermiedonation?

När vi väl är säkra på att kvinnan är i stånd att genomgå en spermiedonationsprocess, kan vi gå vidare in i nästa fas.

I och med att processen är individanpassad, kommer vi i detta skede kunna bestämma exakt vad nästa steg i processen kommer att vara för just dig.

Så, vad händer?

 • För det första kommer vi att genomgå alla hormonstimuleringar och ultraljudstester som vi nämnde i ovanstående avsnitt. Detta är ett krav för att få så fin äggproduktionskapacitet som möjligt.
 • Detta är förmodligen den mest väsentliga delen av hela processen, eftersom det spelar en avgörande roll för att se att kvinnans ägg är lämpliga, och maximera spermiedonationen och dess utfall. När ägg har producerats och kvinnan följer sin personliga och individuella plan är det dags att gå vidare.
 • När vi är nöjda med de framsteg som görs och äggen kan befruktas, kommer vi att börja processen i sin helhet. Ägg kommer att plockas från kvinnan och blandas sedan med donatorns spermier.
 • , vilket görs när folliklarna når rätt och säker storlek. De insamlade äggen injiceras alternativt med en enda spermie / ICSI.
 • Vid denna tidpunkt, dag tre till fem av utvecklingsprocessen, kommer kvinnan tillbaka till klinikern då livskraftiga embryon överförs till livmodern hos kvinnan .

När dessa steg är färdiga kan spermiedonationsprocessen börja fullt ut och vi avvaktar för att ett första graviditetstest tas.

Varför ska jag välja spermiedonation på Cypern?

Det finns många platser i Europa som erbjuder spermiedonationsbehandlingar med hög kvalitet. De faktorer som gör Cypern till ett utmärkt val för att använda en donator är:

 • Högkvalitativa anläggningar. Som en nation som är stolt över sina elitstandards-vårdinrättningar, så är Cypern ett exceptionellt land för spermiedonation. I hela kedjan, från vem du arbetar med till hur processen görs så tar Cypern inga risker när det gäller säkerheten kring spermiedonation.
 • Hög andel positiva behandlingsresultat. Med så hög andel positiva behandlingsresultat för spermiedonation som är möjligt, beroende på kvinnans ålder och förutsättningar, i kombination med våra moderna anläggningar så jobbar vi nära och tillsammans med er för att övervinna de biologiska begränsningar som hittills hindrat er.
 • Utmärkta rättigheter. Vissa länder kan ibland göra det svårt för mottagare att få korrekta rättigheter över sitt barn. Om du vill vara helt säker på att behålla ditt lagliga föräldraskap över barnet, är spermadonation på Cypern ett tryggt val.
 • Lika rättigheter. Donatorer behöver samtidigt inte oroa sig för att hens anonymitet exponeras, vilket även betyder att du inte behöver oroa dig för att ditt barn i framtiden kan söka upp donatorn utan samtycke. Efter en framgångsrik donatorinsemination så slutar också spermiedonatorns skyldigheter – vilket gör att alla parter kan gå lyckligt vidare.
 • Säkra standarder. Trots att det är mycket billigare på Cypern än hos några av våra europeiska grannar så är också standarden extremt hög. En kombination av ett utmärkt klimat, underbara livsförhållanden och professionella experter, är det lätt att se varför spermiedonation på Cypern rekommenderas.

Varför välja Dunya IVF för spermiedonation?

Vi gör allt för att det perfekta valet för att genomgå en spermiedonationsprocess ska vara hos oss på Dunya IVF.

Vi tror att du skulle njuta av ett samarbete med oss då några av anledningarna är:

 • Expertis längs hela vägen. Vi vet att förtroendet spelar en viktig roll för att du ska kunna njuta av din spermiedonationsprocess. Vår öppna, proffessionella och vänliga personal kommer att svara på alla dina frågor och inkludera dig så mycket som du önskar – och behöver.
 • Höga positiva behandlingsresultat. Även om resultaten för spermiedonation beror på många olika faktorer, så ser vi till att vi gör allt för att skapa bästa möjliga atmosfär för så framgångsfulla resultat som möjligt.
 • Fantastiska anläggningar. Med den modernaste utrustningen och de säkraste lösningarna på plats, så ser vi till att alla användare av våra anläggningar på norra Cypern kan njuta av en stressfri upplevelse på en säker och välmående plats.
 • Ett säkert spermiedonationsförfarande .Alltifrån varifrån våra spermier kommer till den process vi följer kring spermiedonation så lämnas inget till slumpen. Vi ser till att du får den absolut bästa servicen till rimliga priser.
 • Prisvärd prissättning. Vi gör allt vi kan för att se till att din kostnad för spermiedonation inte blir för hög.Om du vill arbeta med ett cypriotiskt spermiedonationsföretag som håller nere priset kan vi göra just detta.

Vem kan använda sig av spermiedonation?

Vi rekommenderar att alla som lider av följande kan dra nytta av sådan behandling. Vanligtvis inkluderar de som överväger att använda sig av spermiedonationer följande:

 • Fall där inga spermier erhålls från utlösning eller testiklar – detta kan orsakas av olika problem som icke-obstruktiv azoospermi .
 • Fall där spermier detekteras men strukturella missbildningar observeras som inaktiverar förmågan att befrukta äggcellen.
 • I fall där ärftliga sjukdomar upptäcks som kan hämma chanserna att kunna befrukta.
 • I de fall där mannen är en bärare av sexuellt överförbara sjukdomar som HIV.
 • I fall som påverkar blodets RH-kompatibilitet, vilket gör vanlig befruktning svår.

Källa till spermiedonatorer

Dunya IVF använder spermiedonatorer från källor som vi kan lita på. Vi använder för närvarande endast spermiedonatorer från betrodda banker i Danmark och USA.

Alla spermidonatorer testas och kontrolleras noggrant, med test som utförs för utvärdering under flera olika förhållanden. Du kan ta reda på mer om de spermiedonatorer vi använder här.

Om inga avvikelser skulle uppstå under testningen kommer donatorn att accepteras i donatorprogrammet. Enligt den lagstiftningen i det land där spermadonationen tillämpas kan ytterligare tester krävas såsom talassemi, cystisk fibros & sicklecellanemi.

Vi ser till att du får all den hjälp du behöver för att förstå de tydliga kliniska tester som krävs. Gör inget misstag: källan till våra spermiedonationer kommer alltid från säkra, pålitliga och trygga platser.

Vi använder bara de bästa spermiedonatorerna för att säkerställa att processen ska vara så enkel och framgångsrik som möjligt.

Bestämningenoch valet av spermiedonator görs genom att överväga kompatibiliteten mellan mottagaren och spermiedonatorns blodtyp och fysiska egenskaper. Detta kommer att spela en nyckelroll för att se till att processen blir så framgångsrik och så enkel som möjligt att följa.

När äggcellerna samlas in från kvinnan, tinas spermierna för att förbereda spermierna och äggcellen för mikroinjektionsfasen. Efter befruktning startar embryoöverföringsfasen.

Spermiedonation och dess positiva resultat på Cypern

Även om processen för donationsspermier kan vara ganska enhetlig och följa standard, med endast små avvikelser baserade på individuella omständigheter varierar resultaten en del beroende på ett antal olika faktorer.

Vanligtvis kommer de positiva behandlingsresultaten för spermiedonation på Cypern att bestämmas av faktorer som din ålder, kvinnans äggreserv och på vilket sätt kroppen svarar på behandling och förberedelse.

Resultaten för spermiedonation på Cypern kommer ofta att vara allt från 59% för kvinnor i åldern 20-29 till 19% för kvinnor i åldern 40+.

Återigen kommer din reaktion på behandlingen ofta att spela en nyckelroll för att avgöra vad som händer härnäst. Var naturligtvis medveten om att det finns andra IVF-behandlingar som har något högre positivt utfall.

Du kan se andra resultat för IVF-behandlingar här . Andra IVF-behandlingar kan vara att föredra beroende på dina individuella förutsättningar, så överväg alla dina alternativ noga.

Kostnader för spermiedonation på Cypern

För närvarande börjar priserna för spermiedonation på Cypern vanligtvis vid cirka 4.500 Euro.

Detta inkluderar priset för att donatorns sperma importeras från en ansedd spermiebank. Vi kommer meddela dig hur mycket de totala kostnaderna kommer att bli för just din behandling med donatorsperma och vi ser till att du får all den hjälp du behöver under hela behandlingsresan.

Allt i från att ytterligare testning krävs eller val av andra spermiebanker, så kommer vi alltid att se till att prissättningen anpassas efter dina personliga behov.

Med så låga priser för spermiedonation jämfört med många andra platser i Europa, dessutom i kombination med hög servicestandard och positiva resultat, är det lätt att se varför spermiedonation är så populärt över hela Cypern.

Att göra rätt val för dig

Naturligtvis kan det vara svårt att genomgå behandling som donatorinsemination eller spermiedonation.

På Dunya IVF hjälper vi dig mer än gärna att arbeta igenom eventuella osäkerheter eller överväganden du har.

Från att ta reda på vad som orsakar lågt antal spermier för dig personligen, till vilken procedur för spermiedonation som är bäst för dig, hjälper vi dig gärna framåt.

För all information du kan tänkas behövas , låt oss veta på Dunya: vi kan hjälpa dig att hitta det enklaste sättet att hantera spermiebehandlingar, inklusive artificiell insemination med donator.

Vi rekommenderar att du kontaktar oss idag på Dunya IVF, och vi kan hjälpa dig att ta rätt steg framåt för att skapa en donationsprocess som du verkligen kan njuta av.

För mer information om användningen av spermadonationsbehandling är du välkommen att kontakta oss idag – vi kommer att tillhandahålla all information du kan tänkas behöva.

Spermiedonation på Cypern FAQ

+
Låt oss förverkliga drömmen

Dunya IVF: s expertteam informerar dig gärna om alla tillgängliga alternativ för fertilitetsbehandlingar och rekommenderar dig den optimala vägen framåt beroende på dina specifika förutsättningar och behov. Kontakta oss idag och låt oss hjälpa dig att göra drömmen om föräldraskap till verklighet!

Några ord från glada föräldrar

Kliniken var mycket professionell, behandlade oss som individer och behandlingen skräddarsyddes efter våra behov. Både Dr Berk och Ozgu (som sköter kliniken) talar utmärkt engelska, svarar snabbt på e-post och är båda mycket personliga när du träffar dem. En av sjuksköterskorna pratade inte engelska men de hade en annan person där för att översätta för oss.
Rekommenderar verkligen denna klinik.
Kliniken har samarbetet med Malpas-hotellet som fungerar exceptionellt bra, de hämtar dig från flygplatsen och tar dig till alla dina möten. De ser till att du är så avslappnad som möjligt under behandlingen.

- Emily Dickinson

Det är första gången jag upplever ett tillfälle där endast ett ”tack” inte känns tillräckligt. Först och främst tack till Dr. Berk, sjuksköterskorna Nazlı, Melike och Aynur tillsammans med Mustafa, Murat och alla ni andra som jag inte kan namnet på - ni är ett team som består av änglar. Jag har aldrig sett ett team som är så varmt, uppmärksamt och framgångsrikt förut - alla var bara helt underbara. Jag är verkligen tacksam till er alla. Jag kommer aldrig att kunna tacka er nog, men jag ville att ni ska veta att ni alltid kommer att vara med i mina böner. Ni gjorde min fru och mig extremt lyckliga. Med all min kärlek och respekt…

- Mehmet Arslan

Jag led av oförklarlig infertilitet och läkaren sa att IVF med äggdonation var det bästa alternativet för mig. Jag bor med min man i Australien men vi har en familj på Cypern som sa att det var en utmärkt plats för IVF med äggdonation. Jag kände att jag inte hade något annat val, att det här var min sista chans att få ett barn vilket även min man ville så starkt. Så vi åkte till Cypern på en behandling / semester. Jag var väldigt rädd. Mitt första samråd i Dunya var en enorm lättnad. Jag minns att jag tänkte “det här är rätt ställe att vara”. Läkaren var väldigt tydlig och bestämd, samtidigt väldigt artig. Han försökte inte på något vis berätta några sagor eller försköna det hela. Han tog mig genom hela behandlingen, steg för steg, och jag visste därmed alltid vad som skulle vara nästa steg och vad som skulle hända med mig. Det är svårt att förstå hur jag känner mig nu, jag kan bara inte förstå hur lyckosam jag har varit och är. Behandlingen var en framgång och vi har idag en underbar dotter, och jag vill bara önska sådan lycka till alla som också vill ha en bebis! Tack Dunya för att ni gjorde oss till den familj vi alltid velat vara.

- Liz Farra

Relaterade Bloggartiklar

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom IVF på vår blogg

IVF
DR Berk Angün

Vilka är testerna för kvinnlig infertilitet?

Har du och din partner försökt bli gravida i mer än ett år? Då är det möjligt att du eller din partner, eller båda, kan ha problem med infertilitet. Då rekommenderas det att ni båda gör fertilitetsprover.

Läs Mer