Yeni aileler kurmaktan gurur duyuyoruz. Gelin hayalinizi birlikte gerçekleştirelim!

Spermiyogram

Spermiyogram

Spermiyogram, Semen Analizi veya Meni Testi:

Erkeklerin masturbasyon, cinsel ilişki veya prostat masajı ile alınan içinde erkek üreme hücresi olan sperm ve bunun  dışında diğer hücrelerin bulunduğu ejekülatın değerlendirilmesine verilen isimdir. Bu işlemde en doğru test sonucunu alabilmemiz için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) belirli referans aralıkları bildirilmiştir.

CİNSEL PERHİZ SÜRESİ: ilişkisiz yada cinsel boşalmanın olmadığı dönem olarakta bilinir. Bu süreç için en ideal süre 3-5 gündür.

EJEKÜLAT MİKTARI: masturbasyon, cinsel ilişki veya prostat masajı ile alınan ejekülatın miktarıdır. 1,5 -7 ml arasında olmalıdır. Bu miktardan fazla olan spermler hiperspermi, az olanlara ise hipospermi adı verilir. Bu her iki durumda istenmeyen bir durumdur.

RENK: Normalde ejekülat opak ve grimsi renklidir.

PH: Normal ejekülat pH’ı 7,2-8 arasındadır.

VİSKOZİTE: ejekülat ilk verildiği anda hafifi kıvamlı bir yapıda olması gerekmektedir.

LİKEFAKSİYON : ejekülatın ilk alındığı zamandaki gözlenen kıvamlı yapının sıvılaşma için beklenen süredir. Bu süre 30-60 dk arasında değişmektedir. 60 dk geçen likefaksiyon süresi istenmeyen bir durumdur.

SAYI: Sperm sayısı 1 ml ejekülat içinde 15 milyon ve üzeri olmalıdır. Bu sayının altında ise oligozoospermi adı verilimektedir.

Hareketlilik: 1 ml  ejekülattaki sperm sayısının hareketlilik miktarı %40 altında olmamalıdır. Hareketlilikte çeşitli kriterler mevcuttur. Bunlar hızlı ve ileri doğru hareketlilik, yerinde hareketlililk ve hareket etmeyen spermlerdir. İleri hareketlilik gösteren spermlerde%32  altında olmamalıdır. Bu kriterlerden daha az sayıda hareketlilik mevcutsa bu tip duruma ise astenoszoospermşi adı verilir.

MORFOLOJİ; ejekülatta buluna spermlerin çeşitli boyama yöntemleri ile boyandıktan sonraki mikroskobik olarak incelenmesi ile sperm yapısının normal olanların değerlendirilmesidir. bu değerlendirmede kruger strict değerlendirme esasına göre nbakılır ve normal sperm sayısı %4 altında olmaması gerekmektedir. Bunun altında kalan spermlere teratozoospemi adı verilmektedir.

Genellikle tüp bebek tedavisi öncesi erkeklere yaptırılması tavsiye edilen testlerden bir tanesidir.

Faydalı Bilgi? Paylaş!