Kısırlık Tahlil ve Testleri

Kısırlık Tahlil ve Testleri

Genelde çocuk sahibi olamayan çiftlerin %50’sinde kısırlık sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bir çifte kısırlık diğer adı ile infertilite varlığı söz konusu olduğunda veyahut kısırlık olup olmadığını anlamak adına bir takım tahlil ve testlerin yapılması gerekmektedir.

Erkek kısırlık testleri ile başlayalım. Yaptırmanız istenilecek ilk erkek kısırlık testi sperm testleridir. Erkek orgazm olduğunda salgıladığı sıvıya meni denilmektedir. Menide spermi koruyup besleyen bazı salgılar mevcuttur. Bu salgılar inceleneceğinden meni örneğini mastürbasyonla steril bir kap içine vermeniz istenir. Yapılan bu test hem meninin hem de meni içinde bulunan spermlerin miktarı ve kalitesi hakkında bilgi vermektedir. Sperm kalitesinin yanı sıra sperm testi erkek üreme sisteminde herhangi bir enfeksiyon olup olmadığı konusunda da bilgi vermektedir. Sperm testi, örneğin verilmesinden 1 saat sonra incelenmeye başlanır. Aynı bireyde farklı sonuçlar çıkabileceği için en az iki hafta ara ile iki kez sperm testi uygulanır. Sperm örneği vermeden 2-5 gün önce cinsel boşalma yaşamamanız istenir.

Erkek üreme için FSH ve testosteron iki önemli hormondur. Hormonlar cinsel istekliliği ve yeteneği etkileyeceği için kısırlık durumunda bu hormonların doğru seviyede olup olmadığını kontrol etmek için kan testi istenir.

Sperm testi ve hormon testleri sonucu normal çıkmadığı takdirde bazen başka testler de uygulanabilir. Bunlardan bazıları: Vitalite testi, Antisperm Antikor testi ve Peroksidaz Boyaması’dır.

Ender durumlarda yukarıdaki testler uygulanmasına rağmen kısırlığın nedeni bulunamayabilir. Bu tip durumlarda doktor denetiminde başka testler istenmektedir. Spermlerin yapısal bozulmalara uğrayıp uğramadığını anlamak adına sperm DNA testi yapılabilir. Eğer erkekte sperm sayısı çok az veya sıfır ise genlerde sperm üretimini engelleyen anormal bir durum olup olmadığına bakılmalıdır. Bunun için ise Sperm Anöploid testi, kromozom analizi ve testis biyopsisi yapılabilir.

Kadınlarda ise ilk aşamada myom, kist veya benzeri bir pelvik patoloji varlığın olup olmadığı araştırılır. Rahim anormallikleri ve rahim içi septum varlığı olup olmadığı da ultrasonografi ile tespit edilebilir. Rahim içi tüplerin açık ya da kapalı olduğu ultrasonografi ile saptanamaz. Bunun içinde rahim filmi (HSG) gerekmektedir. Tüplerin açıklığının değerlendirilmesinde ayrıca laparoskopi yöntemi de uygulanmaktadır. Bu yöntem her kısırlık durumu ile karşılaşılan hastalarda kullanılmaz. Daha çok kist benzeri bir patoloji saptanan hastalara yönelik tüp açıklığının kontrol edilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Erkeklerde olduğu gibi kadınlara da belirli hormon testleri uygulanır. Hormon testlerinin kısırlık durumu olduğunda kesinlikle uygulanması gerekir. İlk bakılanlar FSH hormonu ve östrojen hormonudur. Horon değerlerinin olması gerektiği düzeyde olup olmadığını ölçen bu deneyler kadının yumurtalık kapasitesi ve gebe kalma şansı hakkında da bilgi verir. Yumurtalık kapasitesinin değerlendirilmesi için gerek görülürse ayrıca over rezerv testleri de uygulanabilir.

Halk arasında sulu ultrason olarak bilinen SİS rahim içerisine vajinadan ince bir kanül ile sıvı verilerek ultrason yapılmasıdır. Bu sıvı sayesinde rahim genişleyeceğinden rahim iç duvarındaki patolojiler daha rahat izlenir.

İlgili Blog Makaleleri