cinsiyet seçimi nedir

Cinsiyet Seçimi Nedir?

Cinsiyet seçimi gebelikten önce, çiftin bebeklerinin cinsiyetini seçme yöntemidir. Cinsiyet seçimi yapabilmek için, çiftin tüp bebek yöntemine başvurması gerekir. Tüp Bebek tedavisi yumurtalar ile spermin laboratuvar ortamında döllenmesidir. Bu tedavi süresince, kadın yumurtalıkları uyarılarak yumurta toplama işlemi için (OPU) fazla sayıda yumurta gelişimi amaçlanır. Yumurta toplama gününde, kadından toplanan yumurtalar partnerinden alınan sperm ile döllenerek embiyo oluşumu sağlanır. Embriyolar inkübatörler (rahimi taklit eden cihazlar) içerisinde bekletilir. Embriyoların gelişimi gün bazında gözlemlenir. 3. gün embriyolara genetik işlem uygulanır. 
 
Genetik test ile birlikte kromozom analizi yapılır. Bakılan kromozomlardan bir tanesi XY kromozomudur. XY kromozomuna bakılarak, embriyonun cinsiyeti anlışabilir. Embriyoların cinsiyetinin belirlenmesi ile, istenilen cinsiyetteki embriyolar transfer edilir. Embriyo transferi gerçekleştikten sonra hamilelik süreci normal hamilelik süreci ile birebir aynıdır. Birçok vakada, XY kromozomuna ek olarak diğer kromozomlara da bakılarak, embriyonun herhangi bir genetik hastalığı (ör: Down Sendromu, Trizomi, vb) olup olmadığı araştırılır. Cinsiyet belirlemenin %99.9 kesin sonuç vermesi, bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek isteyen çiftler için çok çekici hale gelmiştir.
 
Cinsiyet seçimi, belli bir cinsiyetin tercih edildiği bazı kültürlerde daha ön plana çıkmaktadır.  Buna rağmen, aile üyelerindeki cinsiyet dağılımını dengelemek için de birçok çift bu tedaviye başvurmaktadır. Cinsiyet seçimi ayarlamaları ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Birçok ülke cinsiyet seçimine sadece sağlık sebeplerinden dolayı izin vermektedir (örneğin, belli bir cinsiyete geçecek olan kalıtımsal hastalık gibi). 
 
Cinsiyet seçimi, kadının istenilen cinsiyetteki bebeğe gebe kalmayıp kürtaj yaptırmasını önleyerek, daha embriyo rahime tutunmadan önce cinsiyetinin belirlenmesini sağlar.
 
Bu işlem sadece çok az sayıda ülkede serbesttir. Bu sebepten ötürü, çiftler dünyanın her yerinden cinsiyet seçimi için bu ülkere seyahat etmektedirler. Bu işlem ile başarılı sonuca ulaşma şansı çok yüksek olduğu için, iyi kliniklerdeki başarı oranı ve ücretlendirme çiftlerin buralara seyahat etmesi çok uygun hale gelmiştir. 

İlgili Blog Makaleleri